Home

Guy Keeren

vertalen en bewerken van Franse en Engelstalige toneelwerken

 

Wie is Guy Keeren?

 

Leraar, later directeur en coördinerend directeur in het Antwerps Stedelijk Secundair Onderwijs, sinds 1 januari 2013 ORGIE (op rust gesteld iemand)

 

  • Acteur en voorzitter van de RvB van Multatulitheater vzw in de Antwerpse 4de wijk
  • Sinds 2008 vertaler/bewerker van Franse en Engelstalige toneelwerken, altijd komedies of tragikomedies
  • Lid van SABAM
  • Lid van VTA, Vlaamse toneelauteurs

 

 

De meeste toneelwerken werden of worden opgevoerd in het Multatulitheater in Antwerpen, www.multatulitheater.be

 

Van alle werken kan u een leesexemplaar krijgen via guy@multatulitheater.be. Ook voor alle andere vragen of hulp kan daar terecht.

 

Met dank aan Mon Huysmans voor de foto's.